Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020

02 FEB 2020 20:27
Årsmötet hålls 12/2 18.30 i Säterstugen Välkomna
  • Skapad: 02 FEB 2020 20:27

Här finns handlingarna till årsmötet. Observera att du måste vara inloggad för att kunna läsa. 

43:e ÅRSMÖTET DEN 12 FEBRUARI 2020

KL 18.30 VID SÄTERSTUGAN, SÄTER

                                                         DAGORDNING     

1       Årsmötets öppnande

2       Fastställande av röstlängd

3       Val av mötesordförande

4       Val av mötessekreterare

5       Val av två protokolljusterare, utöver ordföranden och tillika rösträknare.

6       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

7       Fastställande av dagordning

8       Fastställande av verksamhetsberättelse och ek. årsredovisning för år 2019

9       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

10     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

11     Styrelsens förslag

12     Fastställande av årsavgifter för 2021.

13     Fastställande av verksamhetsplan och ersättningspolicy samt behandling av budget för 2020

14     Inkomna motioner (enl. stadgarna 4 veckor före mötet)

15     Val av ordförande                                                                                         1 år

16     Val av styrelseledamöter                                                      (2 st)             2 år

17     Val av styrelsesuppleant                                                      (1 st)             1 år

18     Val av kommittéledamöter                                                                        1 år

               a) Tävling- träning- och ungdom

               b) Arrangemang och kartor

               c) Information(Svettsport – Hemsida)

               (d) Marknad och Ekonomi                                             Vilande t.v.)

               (e) Servicegrupp(Klubblokal, medlemsvård, fest      Vilande t.v.)

               f) Kontaktman PRE-O och MTB-O

19     Val av revisorer

               a) Två revisorer                                                                                      1 år

               b) Två revisorssuppleanter                                                                  1 år

20     Val av valberedning, tre personer(varav en sammankallande )       1 år

21     Val av två ombud till DOF´s årsmöte 11;e mars 2020, i Falun

22     Övriga frågor.

23     Utdelning av stipendier – utmärkelser(hedersmedlemmar) – mm.

24     Årsmötets avslutning

Skribent: Robert Östlund
Epost: This is a mailto link

Bli medlem i vår förening 

Naturpasset

Naturpasset

Våra sponsorer

 

Bagheera-logo

Säterbostäder 

Cykel & Motor 

 

Postadress:
Säterbygdens OK - Orientering
C/o Magnus Fahlholm, Yttre Heden 37
78390 Säter

Kontakt:
Tel: 022533098
E-post: This is a mailto link...

Se all info